Pomiń pasek wiadomości

Lasy Miejskie

Akcje edukacyjne

Lasy Miejskie Szczecina wychodzą naprzeciw potrzebie chwili urozmaicenie edukacji przyrodniczej o zajęcia i warsztaty prowadzone w bezpośrednim kontakcie z przyrodą stanowi szansę przybliżenia dzieciom i młodzieży zagadnień przyrodniczych. Zajęcia edukacyjne prowadzone na terenie lasów miejskich ściśle korespondują z realizowanymi programami dydaktycznymi w placówkach oświatowych. Stanowią idealne, doceniane przez nauczycieli minimum programowego o zajęcia terenowe, przekładając się tym samym na skuteczność edukacji dzieci. Oferta edukacyjna Lasów Miejskich na stałe wpisała się w kalendarz imprez oraz zajęć terenowych organizowanych w przedszkolach i szkołach z terenu miasta Szczecina i okolic.

Osoba do kontaktu w sprawie zajęć: Izabela Grzana 723 578 436