Pomiń pasek wiadomości

Rejon 7

Mapa obiektów

Inspektor rejonu: Krzysztof Jankowski

WYKAZ PARKÓW I ZIELEŃCÓW W REJONIE VII prawobrzeże

Parki:

 • przy ul. Puckiej / Goleniowskiej    3,62 ha
 • przy ul. Sąsiedzkiej    2,43 ha
 • przy ul. Przodowników Pracy    2,97 ha
 • Park Majowe    1,90 ha

Zieleńce:

 • przy ul. Goleniowskiej / Portowej    0,19 ha
 • przy Placu Wolności    0,79 ha
 • przy ul. Krzemiennej    1,83 ha
 • przy ul. Smoczej / Krzemiennej    0,32 ha
 • przy ul. Gryfińskiej – DRN    0,11 ha
 • przy Placu Słowiańskim    1,97 ha
 • przy ul. Jasnej – zieleń wokół Stawu Rubinowego    4,45 ha
 • teren przy Jelenim Stawie    2,81 ha
 • teren przy ul. Celnej – Floriana – Energetyków    1,27 ha
 • teren przy ul. Wiewiórczej    0,45 ha
 • teren przy ul. Racławickiej od rzeki do dw. PKP    1,16 ha
 • teren przy ul. Chłopskiej – Swojskiej do bloków    1,33 ha
 • teren przy ul. Radosnej – były cmentarz    0,35 ha
 • teren przy ul. Przytulnej – Czeremchowej    0,86 ha
 • plac zabaw ul. Srebrna    0,11 ha
 • ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Płoni     2,80 ha
 • boisko przy ul. Maciejowickiej    0,44 ha
 • tereny zielone przy ul. Niedźwiedzia/Rysia     0,37 ha
 • teren rekreacyjny przy ul. Zajęczej     0,82 ha
 • kompleks rekreacyjny przy ul. Marynarskiej    1,11 ha
 • plac zabaw na osiedlu Kasztanowym    0,27 ha
 • zieleniec przy ul. Walecznych (PKP Zdroje)    0,19 ha
 • teren rekreacyjny przy ul. Drwali     0,55 ha
 • teren rekreacyjny przy ul. Bałtyckiej    0,54 ha
 • skwer Zdroje (Bat. Chłopskich/Żołędziowa    0,50 ha
 • teren rekreacyjny Nad Rudzianką    0,40 ha
 • plac rekreacyjny przy ul. Botanicznej    0,20 ha
 • plac zabaw przy ul. Topolowej    0,57 ha
 • Teren rekreacyjny Park Leśny Klęskowo    0,20 ha
 • plac zabaw przy ul. Klonowej    1,09 ha
 • plac zabaw przy ul. Abrahama    0,14 ha
 • teren rekreacyjny przy ul. Kołbackiej    1,25 ha
 • cmentarz ewangelicki przy ul. Smutnej    0,40 ha
 • boisko sportowe przy ul. Romantycznej    0,44 ha
 • teren rekreacyjny przy ul. Tarpanowej    0,40 ha
 • plac zabaw przy ul. Heyki/Maklerskiej    0,10 ha
 • boisko sportowe przy ul. Zakątek    0,21 ha
 • teren przyległy do cmentarza w Dąbiu     1,96 ha

RAZEM: 43,67 ha

Opis obiektów parkowych

Na terenie Prawobrzeża Szczecina zlokalizowanych jest wiele parków i innych terenów zieleni o charakterze wypoczynkowym. Część z nich – podobnie jak na lewobrzeżu miasta – jest pozostałością dawnych cmentarzy. Inne stanowią zagospodarowane enklawy terenów, na których zaprzestano użytkowania rolniczego i z czasem zaadoptowano na publiczne miejsca wypoczynku.

Park (skwer) im. ks. Kazimierza Świetlińskiego
Jeden z największych i najpiękniejszych parków Prawobrzeża. W latach 1816 – 1830 funkcjonował, jako cmentarz miasta Dąbie (wówczas Altdamm). Został zamknięty po wybudowania nowej nekropolii przy ul Goleniowskiej. Aktualnie park tworzy wartościowy drzewostan zbudowany głównie z kasztanowca białego, lipy drobnolistnej, buka zwyczajnego, wiązów szypułkowych i innych gatunków liściastych. W ostatnich latach stopniowo wprowadzane są nowe nasadzenia złożone z gatunków egzotycznych takich jak ambrowiec balsamiczny. Aktualnie w parku od ul. Puckiej zlokalizowana jest siłownia oraz posadowiony jest kamień z miejscem pamięci patrona parku.

Park Słowiański
Historyczne założenie na granicy dawnego miasta Dąbie – przez teren parku przebiega trasa fosy miejskiej. Pięknie położony obiekt nad meandrującą w tym miejscu rzeką Płonią. Drzewostan tworzą wiekowe dęby, lipy i inne gatunki liściaste – w parku nie ma nasadzeń drzew iglastych. Obiekt dogodnie położony w centrum osiedla cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i jest wyposażony w dwa place zabaw i liczne miejsca wypoczynku i rekreacji nad rzeką Płonią.

Park Majowe

Najmłodszy obiekt parkowy na Prawobrzeżu miasta oddany do użytkowania w 2017 roku. Jest zlokalizowany w obrębie osiedla Majowe na dawnych terenach rolniczych – z tego też powodu brak w drzewostanie wiekowych drzew.  Nowe nasadzenia oraz zaadaptowane samosiewy tworzą młody drzewostan, którego osobliwością jest dawidia chińska. Obiekt bardzo dobrze wyposażony w elementy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – jest też siłownia.