Pomiń pasek wiadomości

Zmiany w funkcjonowaniu schroniska i WUC

Od poniedziałku 9.11.2020 schronisko dla bezdomnych zwierząt będzie całkowicie zamknięte dla osób odwiedzających czy wolontariuszy. Wciąż jednak oczywiście będzie funkcjonowało i świadczyło opiekę dla zwierząt.

Od poniedziałku:

- obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób odwiedzających czy wolontariuszy

- wciąż obsługiwane będą odbiory właścicielskich psów

- przyjmowane będą zwłoki zwierząt właścicielskich do utylizacji

- utrzymana zostanie adopcje kociąt i szczeniąt, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu na termin

Zmiany pojawią się również w bieżącej obsługi interesantów w wydziale usług cmentarnych:

 
1/ regulowanie opłat prolongacyjnych za miejsca na cmentarzach komunalnych odbywało się będzie tylko zdalnie - przelewami bankowymi na konto podane na stronie: www.cmentarze.szczecin.pl

2/ zakup biletów na wjazd na teren Cmentarza Centralnego możliwy będzie tylko poprzez Mobilną Kartę Miejską. Zakup biletów do pogrzebu tylko przy załatwianiu formalności pogrzebowych za pośrednictwem zakładów pogrzebowych

3/ sprzedaż karnetów i wydawanie  zezwoleń na prace dla zakładów kamieniarskich będzie możliwe  ( przy zachowaniu  zasad bezpieczeństwa ) w administracji cmentarza

4/ wszystkie zgłoszenia dotyczące skarg, zieleni i porządku na cmentarzach należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zuk.szczecin.pl lub pisemnie do skrzynki podawczej ( prawe skrzydło bramy głównej)

5/ w celu uzyskania informacji dotyczących opłat za groby  należy korzystać z połączeń telefonicznych pod nr tel. 91 4857 154; 91 4857170; 91 4857 171; 91 4857 172; 91 4857 173;  91 4857 174; lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zuk.szczecin.pl