Pomiń pasek wiadomości

Zbierz nakrętki, odbierz karmnik i pomóż chorym dzieciom

Leśnicy miejscy z Zakładu Usług Komunalnych mają do rozdania 120 karmników dla ptaków. Karmnik otrzyma każda klasa szkoły podstawowej, która spełni pewien warunek: zorganizuje u siebie zbiórkę plastikowych nakrętek i dostarczy je do siedziby lasów miejskich. Dla siedmiu szkół, które dostarczą najwięcej nakrętek przewidziano niespodziankę. 

Każdego dnia wyrzucamy mnóstwo plastikowych nakrętek, wiele z nich zbieranych jest również w lasach miejskich. Tymczasem, nawet tak teoretycznie niepotrzebne odpady, mogą sprawić komuś mnóstwo radości.

Lasy miejskie przygotowały dla szkół podstawowych niespodziankę: mają do rozdania 120 karmników samodzielnego montażu. Warunkiem ich zdobycia jest dostarczenie jak największej ilości nakrętek do siedziby leśników. Po zebraniu nakrętek od wszystkich „podstawówek” leśnicy przekażą je potrzebującym. Nakrętki trafią do siedziby Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA, które prowadzi taką zbiórkę.

Na siedem klas, które dostarczą najwięcej nakrętek czeka niespodzianka. Uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach przyrodniczych, przeprowadzonych na terenie szkoły przez pracowników Wydziału Lasów Miejskich, podczas których otrzymają karmnik dla ptaków. Tematyka warsztatów obejmować będzie zasady pomocy zwierzętom leśnym w czasie zimy, czynną ochronę przyrody oraz zagadnienia techniczne montażu karmnika.

Nakrętki, w zamkniętych kartonach z naklejoną na wierzchu metryczką zawierającą nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko wychowawcy czy opiekuna klasy oraz kontaktowy numer telefonu do niego, można dostarczać do 25 października do godziny 14. Przyjmowane będą w jednej z dwóch siedzib lasów miejskich: przy ulicy Miodowej 3 oraz w leśniczówce przy ulicy Czarnogórskiej 63. WAŻNE! Przed ich przywozem należy wcześniej powiadomić o zamiarze przybycia leśniczą Anitę Wasiuk. Dostępna jest pod numerem telefonu 723 578 431.

Lista klas, które otrzyma karmniki dostępna będzie na stronie www.zuk.szczecin.pl do 30 października. Wtedy też, po zważeniu wszystkich nakrętek, będzie można odbierać przygotowane karmniki.