Pomiń pasek wiadomości

Wiem, kto wyremontuje amfiteatr

Jest kompletnie zniszczony i wymaga generalnego remontu, którego…wreszcie się doczeka. Amfiteatr w Żydowcach zrewitalizuje firma Dorbud. Prace rozpocznie tuż po podpisaniu umowy.

 

Firma Dorbud Sp. z .o.o. Sp. k. rewitalizację wyceniła na kwotę 2 427 500,00 zł brutto. Zadeklarowała, że powierzone zadanie wykona w 400 dni od momentu podpisania umowy. Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki wyniesie 7000 złotych.

 

Przed wykonawcami niełatwe zadanie. Najbardziej widocznym elementem „nowego” amfiteatru będzie wyremontowany, ogromny ekran. Przed nim przebudowane zostaną istniejące trybuny, których pojawi się również nowy układ. Trybuny zbudowane będą z elementów prefabrykowanych oraz kostki brukowej. Wydzielona będzie również dedykowana trybuna dla orkiestry. Jednocześnie prace prowadzone będą w pomieszczeniach technicznych (podscenium), gdzie wykonane zostaną m.in. niezbędne izolacje.

 

Do amfiteatru z pewnością przyjeżdżali będą mieszkańcy z całego miasta, dlatego też powstaną przy nim miejsca parkingowego. Amfiteatr będzie teraz oświetlony, a na jego terenie pojawią się nowe nasadzenia.