Pomiń pasek wiadomości

Utrudnienia wzdłuż ulicy Ku Słońcu

W piątek rozpocznie się kolejny etap przebudowy ogrodzenia Cmentarza Centralnego. Prace potrwają do końca maja.

Tym razem remontowi poddanych zostanie 70 metrów bieżących ogrodzenia. W pierwszej kolejności wykonawca będzie musiał zdemontować stare przęsła, bramę i furtkę. To samo czeka istniejące nawierzchnie bitumiczne oraz podbudowy.  

Następnie, gdy pojawią się już nowe podbudowy, nastąpi montaż nowych elementów, tj. przęseł, bramki wejściowej oraz wjazdowej. Cegły i fugi zostaną zaimpregnowane odpowiednim środkiem chemicznym. Dodatkowo przy ogrodzeniu uzupełnione zostaną brakujące części chodnika. Zastosowane zostaną płytki chodnikowe identyczne z istniejącymi.

Prace prowadzone przez firmę Rosiek i Sobczyński wycenione zostały na 199 700 złotych.

Przypomnijmy, że pod koniec 2017 roku nowy wygląd zyskał inny odcinek ogrodzenia znajdujący się wzdłuż ulicy Ku Słońcu. Zakres prac objął demontaż starych i zniszczonych przęseł. Rozebrane zostały murki oraz słupki, zdemontowane także stalowe wypełnienia. Wykonawca na nowo wylał fundamenty oraz wymurował słupki i filary. Pojawiły się także słupki stalowe oraz stalowe kształtowniki. Prace pochłonęły ponad 180 tysięcy złotych.