Pomiń pasek wiadomości

Tymczasowe ograniczenia w ZUK

OGRANICZENIA OGÓLNE

Bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych Zakładu, jest zawieszona do odwołania, z wyjątkami wskazanymi poniżej.   

Wstrzymane zostały osobiste wizyty w sprawie skarg i wniosków u Dyrektora ZUK.

Wszelkie sprawy oraz zgłoszenia zaleca się kierować telefonicznie lub mailowo. Pisma można zostawiać również w skrzynce podawczej umieszczonej w holu wejścia do siedziby ZUK, przy ulicy Ku Słońcu 125a.

MAIL:

sekretariat@zuk.szczecin.pl

TELEFONY:

Sekretariat – 91 48 48 294

Wydział Eksploatacyjny – 91 48 57 148, 91 80 46 616

Wydział Gospodarki Odpadami i Sanitacji – 91 48 57 160, 91 48 57 150

Wydział ds. Inwestycji i Remontów – 91 48 57 124, 91 48 57 120, 91 48 57 128

Wydział Zieleni Miejskiej – 91 48 57 142, 91 48 57 156

Wydział Usług Cmentarnych – 91 48 57 170; 
                                                     91 48 57 171, 
                                                     91 48 57 172, 
                                                     91 48 57 173, 
                                                     91 48 57 174

Wydział Lasów Miejskich – 91 43 24 852

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – 91 48 76 646, 91 48 70 281

 

OBSŁUGA INTERESANTÓW  W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

 

WYDZIAŁ USŁUG CMENTARNYCH:

Sprawy pochówków załatwiane są w Wydziale Usług Cmentarnych, w lewym skrzydle Bramy Głównej Cmentarza Centralnego przy ulicy Ku Słońcu 125. W tym miejscu można również uiścić opłaty prolongacyjne oraz zakupić bilet wjazdu na cmentarz. W sali obsługi może znajdować się maksymalnie 3 interesantów. Pozostałe osoby prosimy o to, by poczekały na swoją kolej na zewnątrz. Do sali można wchodzić wyłącznie w zakryciu ochronnym ust i nosa, np. maseczce  lub  chuście. Zaleca się również zdezynfekowanie rąk płynem znajdującym się przy wejściu.


Przypominamy, że istnieje możliwość zakupu biletu wjazdu na teren Cmentarza Centralnego również przez aplikację Mobilna Karta Miejska Szczecin.

Opłaty prolongacyjne za przedłużenie czasokresu prawa do grobu dokonywać można  również w formie elektronicznej - przelewu bankowego na konto podane na stronie: www.cmentarze.szczecin.pl

Wciąż można kontaktować się także telefonicznie pod numerami telefonów: 91 48 57 169, 91 48 57 170, 91 48 57 171 i 91 48 57 172 lub mailowo: sekretariat@zuk.szczecin.pl

 

ZMIANY OD 12 WRZEŚNIA:

W związku z zagrożeniem koronawirusem od dnia 12.10.2020r. wprowadza się ograniczenia w obsłudze bieżącej interesantów administracji cmentarzy komunalnych w Szczecinie:

1/ opłaty prolongacyjne za miejsca na cmentarzach będą przyjmowane będą tylko  zdalnie - przelewami bankowymi na konto podane na stronie: www.cmentarze.szczecin.pl

2/ rekomenduje się zakup biletów na wjazd na teren Cmentarza Centralnego poprzez Mobilną Kartę Miejską

3/ w celu uzyskania informacji lub przyjęcia zgłoszeń dotyczących cmentarzy zalecamy korzystanie z połączeń telefonicznych pod nr tel. 91 4857169; 91 4857170; 91 4857 171; 91 4857 172; 91 4857 173;  91 4857 174; lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zuk.szczecin.pl

                                                               

EKOPORTY:

Wejście na teren Ekoportu możliwe jest wyłącznie w zakryciu ochronnym ust oraz nosa, np.  maseczce lub chuście. Zalecamy również, by używać jednorazowych rękawiczek.

W Ekoportach wciąż obowiązuje ograniczenie ilości pojazdów. Na placu maksymalnie mogą przebywać trzy auta. Pozostałe w tym momencie czekają na swoją kolej.

 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT:

W związku z zagrożeniem koronawirusem od dnia 10.10.2020 r. wprowadza się ograniczenia w obsłudze bieżącej interesantów Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie:

1) Schronisko jest nieczynne dla osób odwiedzających, postronnych.

2) Zostaje wstrzymana zbiórka darów. Potrzebne rzeczy (kocyki, karmę weterynaryjną dla zwierząt, karmę mokrą z wysoką zawartością mięsa dla psów i kotów) można zamawiać w sklepach internetowych z dostawą bezpośrednio do Schroniska na adres Al. Wojska Polskiego 247, bądź przekazywać darowizny pieniężne na konto Schroniska Nr 20 1020 4795 0000 9302 0332 3599.

3) Nieprzerwanie realizujemy procesy adopcyjne - w celu uzyskania informacji nt. adopcji zalecamy korzystanie ze strony internetowej Schroniska www.schronisko.szczecin.pl, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl lub połączeń telefonicznych pod nr tel. 91-487 02 81, 91-487 66 46. Finalizacja adopcji tj. podpisanie umowy i odbiór zwierzęcia odbywa się jedynie po wcześniejszym i telefonicznym uzgodnieniu terminu.

4) Nieprzerwanie realizujemy działalność pogotowia interwencyjnego i weterynaryjnego.

5) Nieprzerwanie realizujemy odbiory zwierząt zaginionych – odbiory odbywają się codziennie w godzinach 8.00 – 22.00.

6) Nieprzerwanie realizujemy odbiory zwłok zwierząt właścicielskich do utylizacji – usługa odbywa się codziennie w godzinach 8.00 – 22.00.
 
7) Obecność na terenie Schroniska możliwa tylko pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego - obowiązek zasłaniania ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego.

 

KOMPLEKS REAKREACYJNO-SPORTOWY ARKONKA ORAZ KĄPIELISKA MIEJSKIE:

Wszelkie sprawy wymagające kontaktu z obsługą obiektów powinny być  załatwiane telefonicznie.

Obiekty są otwarte dla spacerowiczów. Można  korzystać z placów zabaw, skateparków, siłowni pod chmurką oraz miejsc do grillowania, z zachowaniem ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z przepisów prawa wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

SZALETY MIEJSKIE:

Przy korzystaniu z szaletów miejskich należy korzystać z dozowników łokciowych do dezynfekcji rąk z płynem odkażającym, umieszczonych na wejściach do szaletów. Osoby korzystające zobowiązane są do zakrywania ust i nosa oraz do zachowania dystansu społecznego. W przypadku większych grup należy wchodzić w ilości zapewniającej zachowanie dystansu społecznego podczas korzystania z szaletów oraz stosować się do zaleceń personelu. Zlikwidowano suszarki do rąk, które zastąpiono ręcznikami jednorazowego użytku. W szaletach wywieszona jest instrukcja dotyczącą mycia, dezynfekcji rąk oraz korzystania z rękawiczek jednorazowego użytku.