Pomiń pasek wiadomości

Szczecin bez azbestu 2021

Gmina Miasto Szczecin informuje, że w 2021 r. uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Szczecin", która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach realizacji programu "Szczecin bez azbestu" w 2021 r. zutylizowano 89,26 Mg z czego 46,570 Mg odebrano a 39,690 zdemontowano z budynków i budowli. Na realizacje programu w 2021 r. wydatkowano kwotę 83 667,45 zł. W ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie zutylizowano 38,86 Mg z czego 16,10 Mg odebrano a 22,76 Mg zdemontowano z budynków i budowli. Kwota dotacji wyniosła: 8 948,80 zł.