Pomiń pasek wiadomości

Szczecin bez azbestu

Gmina Miasto Szczecin informuje, że w 2020 r. uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Szczecin", która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie"

W 2020 r.  w ramach programu "Szczecin bez azbestu" unieszkodliwiono 125,746 Mg materiałów zawierających azbest a na realizacje programu wydatkowano kwotę 111 905,30 zł. Dofinansowanie programu w ramach umowy dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie wyniosło 17 846,64 zł.