Pomiń pasek wiadomości

Startuje budowa Parku Wolności

Trwa porządkowanie terenu w Podjuchach, w rejonie ulic: Karpiej, Plac Wolności, Niklowej, Granitowej, Marmurowej. Już niebawem rozpocznie się budowa Parku Wolności.

Trwający etap I inwestycji obejmuje usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi obiektami, w większości nie stanowiących szczególnych wartości przyrodniczych, uszkodzonych oraz o złym stanie zdrowotności, a także samosiejek. Zachowany zostanie drzewostan cenny przyrodniczo (aktualnie są to nieliczne okazy) i nie kolidujący z inwestycją.

Wycinka drzew i krzewów wykonywana jest na podstawie zgody wydanej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Usunięcie drzew i krzewów zostanie zakończone do końca lutego, czyli przed rozpoczęciem okresu ochronnego związanego z okresem lęgowym ptaków.

W ramach kompensacji zieleni na terenie projektowanego parku zaplanowano nasadzenia zastępcze  o cennych walorach pod względem dendrologicznym oraz bogatej bioróżnorodności.

W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie II etapu zadania.

Zakres prac budowlanych obejmować będzie m.in. rozbiórkę istniejących obiektów gospodarczych, budowę fontanny w centralnej części placu, budowę placu zabaw dla dzieci młodszych, budowę chodnika-bieżni o długości 200 m, ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z zamontowaniem urządzeń do ćwiczeń i treningu dla psów typu agility. Wszystko również zostanie oświetlone.

Na terenie projektowanego parku powstanie linowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży - urządzenie zabawowe typu „statek” FREEDOM SZCZECIN. Jest to zwycięski projekt zgłoszony do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 dla zadań dzielnicowych dużych - Prawobrzeże.

Przewidziana została również rezerwa terenu dla lokalizacji artystycznego elementu plastycznego upamiętniającego postać i twórczość Moniki Szwai, czyli „Szwajowego Ogrodu Literackiego”. Jest to  zwycięskiego projekt SBO 2018 (zadanie dzielnicowe małe – Prawobrzeże).