Pomiń pasek wiadomości

Podpisali umowę i... zrezygnowali

Wygrali przetarg na koszenie miasta, podpisali umowę i kilkanaście dni po rozpoczęciu koszenia… odmówili wykonania zadania. Firma TOPOL straciła nie tylko wadium, ale i zaufanie.

Przetarg na koszenie trawników na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie rozstrzygnięty został niemal miesiąc temu. W pięciu rejonach naszego miasta zwyciężyła firma pochodząca z Chociwla – TOPOL. Po uzupełnieniu wymaganych dokumentów właściciel podpisał umowę. Zadeklarował, że podoła zadaniu. Teraz… zmienił zdanie i poinformował, że odstępuje od wszystkich umów, gdyż nie jest w stanie ich zrealizować.

Warunkiem przystąpienia do przetargu było m.in. wpłacenie wadium – łącznie 100.000 zł. Właściciel był pewien, że jest w stanie zrealizować zadanie. Zaoferował najniższą cenę, przedstawił wymagane dokumenty.

Firma TOPOL wygrała przetarg w rejonie II (m.in. Pomorzany, Gumieńce czy Nowe Miasto). Była jedynym oferentem.

W rejonie III (Krzekowo, Zawadzkiego, Pogodno, Świerczewo) rywalizowała z firmą ROMUS, której oferta przewyższała złożoną przez TOPOL.

W rejonie IV (m.in. Niemierzyn, fragment Osowa i Skarbówek) startował również Waldix, podobnie jak w rejonie V (Niebuszewo, Bolinko, fragment Osowa, Łękno).

W rejonie VIII (część Prawobrzeża) przetarg przegrały firmy Paan-Bus ze Szczecina oraz Heliathus z Białunia.

W przypadku, gdyby już na etapie oceny ofert TOMPOL zrezygnował z udziału w przetargu – można było rozmawiać o przejęciu zadania przez kolejnego oferenta. W momencie, gdy właściciel podpisał umowę – zamknął furtkę do jakichkolwiek dalszych negocjacji.

Jak będzie wyglądało teraz koszenie?

Wycofanie się firmy TOPOL z koszenia nie oznacza, że w pasach drogi, w parkach czy na zieleńcach nie zobaczymy pracowników. Zajmą się nim teraz firmy, które mają bieżącą obsługę rejonów. Z racji wielości zadań zleconych ww. firmom, okres wykaszania będzie trwać jednak dłużej niż zaplanowano.

Dodatkowo do koszenia oddelegowani będą pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, którzy porządkowali będą tereny wymagające najpilniejszej interwencji.