Pomiń pasek wiadomości

Ostatni etap upiększania parku im. Jacka Karpińskiego

Trwa 3. etap zagospodarowana parku znajdującego się przy ulicy Niemierzyńskiej. Jest to już ostatni etap prac, po którym park będziemy mogli uznać za kompletny.

Zadaniem wykonawców trzeciego etapu są prace polegające na odtworzeniu filarów przy schodach ceglanych oraz uzupełnieniu ubytków w ceglanym murze oporowym położonym przy ulicy Niemierzyńskiej. Na murze zamontowane będą nowe panele ogrodzeniowe. Betonowe schody zostaną rozebrane oraz ponownie ułożone. Renowacji poddane zostało ogrodzenie Gimnazjum nr 6 – od strony parku.

W centralnym punkcie parku im. Jacka Karpińskiego, we wcześniej wyznaczonym kręgu, ustawiona będzie siłownia pod chmurką, a na niej aż 9 urządzeń do ćwiczeń. Zestaw zostanie złożony z: podciągu do nóg, ławki, drabinki, prasy nożnej, wahadła, urządzenia do wyciskania na siedząco, twistera, jeźdźca oraz biegacza.

Za wykonane prace, realizowane w porozumieniu z radą osiedla, Zakład Usług Komunalnych zapłaci 146 tysięcy złotych. Termin zakończenia robót to 18 września.

W poprzednich etapach wybudowane zostały w parku alejki oraz place. Znalazły się przy nich ławki oraz kosze na śmieci. Ustawiony został duży plac zabaw dla dzieci. Cały park został oświetlony, a zieleń uporządkowana.