Ogłoszenie o ograniczeniu wykonywania zadań publicznych przez Zakład Usług Komunalnych – AKTUALIZOWANE

                                                                                                                                       OGRANICZENIA OGÓLNE

Bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych Zakładu, jest zawieszona do odwołania (z wyjątkami wskazanymi poniżej).   

Wstrzymane zostały osobiste wizyty w sprawie skarg i wniosków u Dyrektora ZUK.

Wszelkie sprawy oraz zgłoszenia zaleca się kierować telefonicznie lub mailowo. Pisma można zostawiać również w skrzynce podawczej umieszczonej w holu wejścia do siedziby ZUK, przy ulicy Ku Słońcu 125a.

MAIL:

sekretariat@zuk.szczecin.pl

TELEFONY:

Sekretariat – 91 48 48 294

Wydział Eksploatacyjny – 91 48 57 148, 91 80 46 616

Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska – 91 48 57 160, 91 48 57 150

Wydział Techniczny – 91 48 57 124, 91 48 57 120, 91 48 57 128

Wydział Zieleni Miejskiej – 91 48 57 142, 91 48 57 156

Wydział Usług Cmentarnych – 91 48 57 170; 
                                                     91 48 57 171, 
                                                     91 48 57 172, 
                                                     91 48 57 173, 
                                                     91 48 57 174

Wydział Lasów Miejskich – 91 43 24 852

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – 91 48 76 646, 91 48 70 281

 

OGRANICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

 

WYDZIAŁ USŁUG CMENTARNYCH:

Od poniedziałku 4 maja ponownie, w kasie Wydziału Usług Cmentarnych Zakładu Usług Komunalnych, będzie można kupić wjazdówki na Cmentarz Centralny. Przypominamy, że istnieje możliwość zakupu takiej wjazdówki również przez aplikację Mobilna Karta Miejska Szczecin.

Wjazdówki można kupić w lewym skrzydle Bramy Głównej Cmentarza Centralnego przy ulicy Ku Słońcu 125. Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa. Wciąż w sali obsługi interesantów mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 osoby. Pozostałe prosimy o to, by poczekały na swoją kolej na zewnątrz. Do sali można wchodzić wyłącznie w zakryciu ochronnym twarzy, np. maseczkach czy też chustach.

Wciąż można kontaktować się także telefonicznie pod numerami telefonów: 91 48 57 169, 91 48 57 170, 91 48 57 171 i 91 48 57 172 lub mailowo: sekretariat@zuk.szczecin.pl

Opłaty prolongacyjne za przedłużenie czasokresu prawa do grobu dokonywać można osobiście, ale również w formie elektronicznej - przelewu bankowego na konto podane na stronie: www.cmentarze.szczecin.pl

Od dnia 22.04.2020 r. kaplice cmentarne na Cmentarzu Centralnym oraz Cmentarzu Zachodnim są dostępne dla sprawowania obrzędów religijnych z następującymi ograniczeniami dotyczącymi ilości osób jednocześnie obecnych w trakcie uroczystości (z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny):

A. Kaplica CC:

1. Nawa główna – maks. 23 osoby

2. Nawy boczne – maks. 6 osób

B. Kaplica CZ – maks. 20 osób

                                                               

EKOPORTY:

Od poniedziałku 20 kwietnia, aż do odwołania zmieni się system pracy Ekoportów. Do dyspozycji mieszkańców będą Ekoporty: przy ulicy Leszczynowej, ulicy Arkońskiej oraz Taczaka. Odpady można do nich przynosić od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19, w soboty od 9 do 15. 

Od soboty 1 maja czynny będzie czwarty szczeciński Ekoport. Tym razem udostępniony zostanie przy ulicy Górnej. Odpady będzie można do niego przynosić w soboty w godzinach od 9 do 15 oraz oczywiście w tygodniu – w godzinach 9 – 17.

 Kolejny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tym razem przy ulicy Gdańskiej, czynny będzie już od najbliższego poniedziałku – od 4 maja. Tydzień później mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch następnych znajdujących się na Prawobrzeżu: przy ul. Kołbackiej oraz przy ul. Helskiej.

Przypominamy jednocześnie o obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa. Wejście na teren Ekoportu możliwe jest wyłącznie w zakryciu ust oraz nosa, np. przy wykorzystaniu maseczki czy też chusty. Zalecamy również, by używać jednorazowych rękawiczek.

W Ekoportach wciąż obowiązuje ograniczenie ilości pojazdów. Na placu maksymalnie mogą przebywać trzy auta. Pozostałe w tym momencie czekają

 

LASY MIEJSKIE, PARKI i SKWERY, MIEJSCA REKREACJI:

W lasach miejskich wstrzymana jest do odwołania sprzedaż drewna. Zgłoszenia drzew zagrażających bezpieczeństwu w lasach miejskich można przesyłać mailowo na adres: anita.wasiuk@zuk.szczecin.pl

Wyłączone z eksploatacji pozostają położone na terenie Lasów Miejskich miejsca do grillowania, biwakowania, paleniska oraz wiaty. Nie należy w lesie palić jakiegokolwiek ognia – zagrożenie suszą. Dotyczy to również palenia papierosów.

Wyłączone z eksploatacji pozostają place zabaw, siłownie i skateparki położone w parkach skwerach oraz innych miejscach rekreacji w terenie.


SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT:

Od 13.03.2020 r. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie do odwołania pozostaje zamknięte dla odwiedzających.

Praca w Schronisku związana z przyjmowaniem, odbiorem i opieką zwierząt, pozostaje bez zmian.

Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny pod nr 91 48 70 281 w godz. 8.00-16.00.


SZALETY MIEJSKIE:

Do odwołania nieczynne pozostają szalety miejskie.

KĄPIELISKA I ARKONKA:

Od 21.04.2020 r. ponownie można spacerować na terenie miejskich kąpielisk,
tj. na Dziewokliczu oraz na Głębokim. Otwarte zostały również bramy "Szczecińskiej Majorki".

Kąpieliska Głębokie oraz Dziewoklicz czynne są każdego dnia w godzinach 10-20.

Szczecińska Majorka, czyli kompleks basenowo - rekreacyjny Arkonka czynny jest obecnie przez 7 dni w tygodniu w godzinach 10-18.

Na terenie wszystkich obiektów wyłączone z eksploatacji pozostają, w zależności od występowania: place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką oraz miejsca do grillowania.