Pomiń pasek wiadomości

Ogłoszenie o ograniczeniu wykonywania zadań publicznych przez Zakład Usług Komunalnych – AKTUALIZOWANE

OGRANICZENIA OGÓLNE

Bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych Zakładu, jest zawieszona do odwołania (z wyjątkami wskazanymi poniżej).   

Wstrzymane zostały osobiste wizyty w sprawie skarg i wniosków u Dyrektora ZUK.

Wszelkie sprawy oraz zgłoszenia zaleca się kierować telefonicznie lub mailowo. Pisma można zostawiać również w skrzynce podawczej umieszczonej w holu wejścia do siedziby ZUK, przy ulicy Ku Słońcu 125a.

MAIL:

sekretariat@zuk.szczecin.pl

TELEFONY:

Sekretariat – 91 48 48 294

Wydział Eksploatacyjny – 91 48 57 148, 91 80 46 616

Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska – 91 48 57 160, 91 48 57 150

Wydział Techniczny – 91 48 57 124, 91 48 57 120, 91 48 57 128

Wydział Zieleni Miejskiej – 91 48 57 142, 91 48 57 156

Wydział Usług Cmentarnych – 91 48 57 170; 
                                                     91 48 57 171, 
                                                     91 48 57 172, 
                                                     91 48 57 173, 
                                                     91 48 57 174

Wydział Lasów Miejskich – 91 43 24 852

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – 91 48 76 646, 91 48 70 281

 

OGRANICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

 

WYDZIAŁ USŁUG CMENTARNYCH:

Bilety wjazdy na cmentarz można kupić w lewym skrzydle Bramy Głównej Cmentarza Centralnego przy ulicy Ku Słońcu 125. Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa. Wciąż w sali obsługi interesantów mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 osoby. Pozostałe prosimy o to, by poczekały na swoją kolej na zewnątrz. Do sali można wchodzić wyłącznie w zakryciu ochronnym twarzy, np. maseczkach czy też chustach.

Przypominamy, że istnieje możliwość zakupu takiej wjazdówki również przez aplikację Mobilna Karta Miejska Szczecin.

Wciąż można kontaktować się także telefonicznie pod numerami telefonów: 91 48 57 169, 91 48 57 170, 91 48 57 171 i 91 48 57 172 lub mailowo: sekretariat@zuk.szczecin.pl

Opłaty prolongacyjne za przedłużenie czasokresu prawa do grobu dokonywać można osobiście, ale również w formie elektronicznej - przelewu bankowego na konto podane na stronie: www.cmentarze.szczecin.pl

                                                               

EKOPORTY:

Przypominamy o obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa. Wejście na teren Ekoportu możliwe jest wyłącznie w zakryciu ust oraz nosa, np. przy wykorzystaniu maseczki czy też chusty. Zalecamy również, by używać jednorazowych rękawiczek.

W Ekoportach wciąż obowiązuje ograniczenie ilości pojazdów. Na placu maksymalnie mogą przebywać trzy auta. Pozostałe w tym momencie czekają