Pomiń pasek wiadomości

Nowy szlak dla spacerowiczów

Zamiast krzaków i nierównej nawierzchni pojawi się zupełnie nowy szlak spacerowo-rekreacyjny. Znajdzie się na Gumieńcach, a dokładniej wzdłuż strumienia Bukówka. Znamy już firmę, która zajmie się przebudową.

Szlak spacerowo-rekreacyjny zbudowany zostanie przez firmę Usługi Budowlane Wiesław Furtak, która wygrała przetarg kwotą 893 tysięcy złotych. W ramach tej kwoty wykonawca będzie musiał przygotować nowe miejsce, którego projekt powstał już w ubiegłym roku.

W pierwszej kolejności rozebrana zostanie istniejąca frezowa nawierzchnia. W tym miejscu znajdzie się niemal dwukilometrowa droga spacerowo-rekreacyjna zbudowana z przepuszczalnych materiałów. Będzie miała szerokość – w zależności od miejsca – od 2,5 do 3,5 metra.

Wzdłuż całego ciągu ustawione będą ławki parkowe, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Tam, gdzie jest duże nachylenie pobocza, ustawione będą bariery ochronne. Na wejściach od strony placu Słowińców oraz od ul. Braniborskiej zamontowane zostaną ruchome słupki blokujące wjazd na ciąg rekreacyjny.

Uporządkowana zostanie także zieleń. Pojawi się 11 klonów pospolitych o obwodzie pnia 18 centymetrów.