Pomiń pasek wiadomości

Łąki kwietne coraz bliżej

Aż pięć firm jest zainteresowanych stworzeniem w naszym mieście ogromnych łąk kwietnych. Zakład Usług Komunalnych otworzył dzisiaj oferty. Na ten cel ma przeznaczone 150 tysięcy złotych. Rozpoczęła się analiza ofert.

 

Nr oferty

Wykonawca

Cena brutto   

Termin wykonania zamówienia

Gwarancja

Wysokość kary umownej
z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

 

1.

 

Łąki kwietne

Karol Podyma

Radzików 9a/7b

05-870 Błonie

 

  115 500,00 zł

 

Etap I

W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Etap II

W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

 

 

    24 miesiące

 

Etap I:

 150,00 zł
 za każdy dzień zwłoki

Etap II:

500,00 zł
 za każdy dzień zwłoki

 

 

2.

 

Firma Handlowo -Usługowa THOMAS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubieszyńska 34

72-006 Mierzyn

 

  173 469,26 zł

 

Etap I

W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Etap II

W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

 

 

 

 

    24 miesiące

 

Etap I:

150,00 zł
 za każdy dzień zwłoki

Etap II:

500,00 zł
 za każdy dzień zwłoki

 

 

3.

 

Państwo Łąka Sp. z o.o.

Oracze 31

19-300 Ełk

 

 

  130 000,00 zł

 

Etap I

W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Etap II

W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

 

    24 miesiące

 

Etap I:

 150,00 zł
 za każdy dzień zwłoki

Etap II:

500,00 zł
 za każdy dzień zwłoki

 

 

4.

 

Bartosz Startek

ul. Biała 8

70-730 Szczecin

 

 

 

 

  357 500,00 zł

 

Etap I

W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Etap II

W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

 

    24 miesiące

 

Etap I:

150,00 zł
 za każdy dzień zwłoki

Etap II:

500,00 zł
 za każdy dzień zwłoki

 

 

5.

 

Projektowanie Ogrodów

MAGNOLIA

Rafał Łapiński

Bielkowo 1H

73-108 Kobylanka

 

  312 773,40 zł

 

Etap I

W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Etap II

W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

 

    24 miesiące

 

Etap I:

 150,00 zł
 za każdy dzień zwłoki

Etap II:

500,00 zł
 za każdy dzień zwłoki

 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch łąk kwietnych. Pierwsza pojawi się na zieleńcu Jeziorko Słoneczne, druga przy ul. 26 Kwietnia. 

Wykonawca w pierwszej kolejności przeprowadzi badanie gleby określające m.in. odczyn Ph, czy zawartość składników mineralnych. Następnie dobierze mieszankę nasion odpowiednią do stanowiska. Mieszanki nie mogą zawierać nasion roślin obcego pochodzenia i roślin inwazyjnych. Muszą być wyprodukowane w Polsce, zawierać co najmniej 26 różnych gatunków, w tym maksymalnie do dwóch gatunków traw i być skomponowane w przeważającej mierze z roślin wieloletnich.

Pierwsza łąka kwietna, przy ulicy 26 kwietnia, będzie miała aż 21 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdziemy ją na terenie pasa między jezdniami od ul. Bohaterów Warszawy do ulicy Twardowskiego oraz w pasie od sklepu „Stokrotka” do ulicy Derdowskiego.

Przy Jeziorku Słonecznym pojawi się w pasie wzdłuż ulicy Derdowskiego. Będzie miała 11, 5 tysiąca metrów kwadratowych.

Na założenie łąk wykonawca będzie miał 44 dni.