Pomiń pasek wiadomości

Karnety, handel, porządki, kwesty w okresie dnia Wszystkich Świętych

1. W związku ze wzmożonym ruchem pieszych w dniach 29.10.2022 roku o godz. 11.00 zostanie zamknięta jedna nitka ul. Ku Słońcu. Do konduktów pogrzebowych dnia 31.10.2022r. będą mogły wjechać oprócz autokaru i pojazdu osoby prowadzącej ceremonię max 5 dodatkowych pojazdów dla najbliższej rodziny osób zmarłych.

Cmentarze otwarte będą zgodnie z regulaminem:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – w godz. 7-21

- w dniu 1 listopada – w godz. 7 - 2 (w dniu 2 listopada)

- w dniu 2 listopada w godz.7-21

- w okresie od 3 listopada do 31 marca – w godz. 7-18. Po wskazanych wyżej godzinach opuszczenie cmentarza możliwe jest jedynie przez bramę główną

2. W okresie Wszystkich Świętych wprowadzamy dodatkowe godziny pracy w administracji  cmentarza:

29.10.2022r. ( sobota )  w godz.  7.30 -15.30

01.11.2022r. ( wtorek )                w godz.  8.00-16.00

W dniach tych przyjmowane będą opłaty prolongacyjne za miejsca.

Opłaty za miejsce:

- pojedyncze na kolejne 20 lat na Cmentarzu Centralnym  wynosi 700 zł
- pojedyncze na kolejne 20 lat na pozostałych cmentarzach  550 zł
- rodzinne w pionie ( głębinowe ) na Cmentarzu Centralnym  1.000 zł
- rodzinne w pionie ( głębinowe ) na pozostałych cmentarzach 800 zł
- rodzinne w poziome  na Cmentarzu Centralnym  1.400 zł
- rodzinne w poziomie  na pozostałych cmentarzach 1.100 zł

3. W dniach 29.10 – 3.11.2022r. na Cmentarzu Centralnym będzie rozstawionych 40 toalet  przenośnych – dodatkowych. Serwis toalet będzie odbywał się 2 x dziennie tj. do późnych godzin nocnych. Na pozostałych cmentarzach: Zdroje, Wielgowo, Płonia do istniejących kabin przenośnych będą dostawione dodatkowe kabiny ( po 1 szt. ) i dodatkowe 2 kabiny na cmentarzu w Dąbiu.

4. W dniach 30.10.-1.11.2022r. pod filarami bramy głównej odbędzie się wystawa  fotograficzno – krajobrazowa  pt. Cmentarze Paryża. Autor wystawy: Piotr Mania.

5. Msze święte  w  Kaplicy  Głównej  odbędą się dnia 1.11.2020r. w  godzinach: 9.00, 12.00
i 15.00. Po Mszy świętej o godz. 12.00 rozpocznie się procesja modlitewna do dwunastu stacji na Cmentarzu Centralnym.  

- O godz. 10.30 dnia 1.11.2022r. odbędzie się  Msza święta parafii Ewangelicko-Augsburskiej

- Dnia 01.11.2022r. o godz. 15.00 Msza św. w  Kaplicy na Cmentarzu Zachodnim

- Dnia 02.11.2022r. o godzinie 15.00 Msza św. w Kaplicy na Cmentarzu Centralnym. Po Mszy św. procesja do grobowca kapłańskiego na kwaterze 24a

 6.  Na Cmentarzu Centralnym odbędą się zbiórki publiczne i kwesty:

- dnia 01.11.2022r. przy pomniku ,,Tym, którzy nie powrócili z morza’’ organizowanej  przez Szczeciński  Klub  Kapitanów Żeglugi Wielkiej

- dnia 1.11.2022r.  Stowarzyszenie Katyń

- w dniach 30.10-1.11.2020r. zbiórka publiczna ,,Przywracamy Pamięć Żołnierzy Wyklętych’’ organizowana przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

- Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego zbiórka na renowację zabytkowych nagrobków w dniach 31.10-1.11 2022r.

- Fundacja Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszki’’ kwesta na ekshumacje i identyfikację Żołnierzy Wyklętych

- W dniu 1.11.2022r. kwesta Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych

- W dniach 30-01.11.2022r. kwesta Fundacji ,,Dom Hospicyjny – Hospicjum św. Jana Ewangelisty

7. W dniach 29.10.2022r. - do dnia 2.11.2022r. w godz. od 9.00-17.00 Arcybiskupie Seminarium Duchowne w  Szczecinie pw. Świętej Rodziny z Nazaretu będzie pełnić dyżury przy wejściach na teren Cmentarza Centralnego w celu przyjmowania zgłoszeń wypominkowych za zmarłych.

8. Bramy wjazdowe na Cmentarz Centralny będą otwierane i zamykane przez firmę ochraniającą  ,,SIGN ’’.

9. Handel przy Cmentarzu prowadzony będzie w dniach 29, 30, 31. 10 oraz 1.11

Przy Cmentarzu Centralnym, w przetargach, sprzedanych zostało 106 miejsc.
Przy cmentarzu w Dąbiu 13 miejsc, w tym jedno stoisko gastronomiczne
Przy cmentarzu w Zdrojach 5 miejsc
Przy cmentarzu w Wielgowie 1 miejsce

10. Sprzątanie

Na co dzień na Cmentarzu Centralnym znajduje się 997 pojemników na odpady. Od połowy października dostawionych zostało 160 kolejnych oraz 15 kontenerów o pojemności 5 metrów sześciennych. Wywóz odpadów realizowany jest w zależności od stanu zapełnienia pojemników. W okresie bezpośrednio poprzedzającym Święto Zmarłych odbywać się będzie nawet kilka razy dziennie. Bardzo prosimy o nieprzestawianie pojemników, ponieważ firma wywozowa działa w oparciu o dostarczoną przez ZUK informację z lokalizacją pojemników.

11. Karnety

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych i wzmożonym ruchem pieszych, Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie wprowadza ograniczenia wjazdu na Cmentarz Centralny
w dniach:
- 29.10.2022 (sobota) wjazd do godz. 11 dla osób posiadających karnety (osoby niepełnosprawne i osoby powyżej 75 roku życia)
- 30-31.10.2022r. oraz 1.11.2022r. tracą ważność karnety roczne
- w dniu 31.10.2022r. (poniedziałek) wjazdy tylko do konduktu pogrzebowego (maksymalnie 5 pojazdów)