Pomiń pasek wiadomości

Grabienie liści kasztanowców

W poniedziałek rozpocznie się pierwsze grabienie liści kasztanowca. Po zgrabieniu, liście z poczwarkami szrotówka kasztanowcowiaczka zostaną zutylizowane. Jest to najlepsza oraz najtańsza metoda walki ze szkodnikiem. W ramach potrzeb przeprowadzone będzie także kolejne grabienie.


Walką ze szrotówkiem zajmie się przedsiębiorstwo Rafał Topolski „Topol”. Jego zadaniem będzie wygrabienie upadłych liści w promieniu dwóch metrów powyżej rzutu korony drzewa. Tego samego dnia po wygrabieniu będzie musiał je wywieźć i zutylizować.

Dodatkowo zadaniem wykonawcy będzie wywożenie liści kasztanowca od mieszkańców. Każdy, kto posiada przy swojej posesji kasztanowiec może zgłosić się z prośbą o przekazanie worków do Zakładu Usług Komunalnych przy al. Ku Słońcu 125a. Po wygrabieniu liści powinien ten fakt zgłosić do ZUK pod numerem telefonu 795 197 630. Po przekazaniu przez pracowników ZUK zgłoszenia do Wykonawcy będzie on zobowiązany do wywiezienia liści maksymalnie w ciągu dwóch dni od zgłoszenia. 

Koszt zlecenia to 133 900złotych.