Pomiń pasek wiadomości

Chętny na przebudowę amfiteatru

Otwarto oferty na rewitalizację amfiteatru w Żydowcach. Do przetargu stanęła jedna firma. Dorbud Sp. z o.o. zaproponowała kwotą 2 427 500,00 zł. Tymczasem Zakład Usług Komunalnych na ten cel zamierzał przeznaczyć 4 000 000,00 złotych. Rozpoczęło się analizowanie oferty.

Wykonawca na przeprowadzenie zadania będzie miał 400 dni. W tym czasie remontowi poddany zostanie ogromny ekran. Przebudowane zostaną także trybuny i pojawi się ich nowy układ. Zbudowane będą z elementów prefabrykowanych oraz kostki brukowej. W amfiteatrze wydzielona będzie także trybuna dla orkiestry. Jednocześnie prace prowadzone będą w pomieszczeniach technicznych (podscenium), gdzie wykonane zostaną m.in. niezbędne izolacje.

Przy amfiteatrze pojawią się wyznaczone miejsca parkingowe, będą także nowe nasadzenia. Amfiteatr dodatkowo będzie oświetlony.