Pomiń pasek wiadomości

Chętni na remont fontanny

Aż cztery firmy chcą podjąć się remontu fontanny na Placu Zwycięstwa. Zakład Usług Komunalnych ma na ten cel 1,2 miliona złotych. Trwa analiza ofert.

Swoje oferty złożyły następujące firmy:
 

Nr oferty

Wykonawca

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Wysokość kary umownej
z tytułu zwłoki
w wykonaniu przedmiotu umowy

Okres gwarancji

1.

NIWA Szczecin Sp. z o.o.

Ul. Energetyków 9/405

70-656 Szczecin

959 790,72 zł

nie dłużej niż do dnia 29 maja 2019 r.

3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki

60 miesięcy gwarancji
na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót

2.

ISOSYSTEM Sp. z o.o.

Ul. Harcerska 21

69-210 Lubniewice

1 249 160,78 zł

nie dłużej niż do dnia 29 maja 2019 r.

3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki

60 miesięcy gwarancji
na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót

3.

DORBUD Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Mostnika 1

70-672 Szczecin

1 161 539,89 zł

nie dłużej niż do dnia 29 maja 2019 r.

3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki

60 miesięcy gwarancji
na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót

4.

Usługi Budowlane

Wiesław Furtak

Ul. Przyjaciół Żołnierza 51/10

71-670 Szczecin

 

967 000,00 zł

nie dłużej niż do dnia 29 maja 2019 r.

3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki

60 miesięcy gwarancji
na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót


Co zostanie zrobione?

Najważniejsze prace dotyczą niecki fontanny, która musi zostać uszczelniona. Pojawiło się w niej bowiem pęknięcie. Ściany zostaną uszczelnione zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. W pierwszej kolejności zostanie jednak zdjęta z nich powłoka ochronna. Powłoka - chwilowo - zniknie również z dna, z podpór kładki oraz z pylonów. Wszystkie elementy fontanny zostaną wtedy dokładnie oczyszczone.

Dno fontanny zostanie wyprofilowane, a metr nad nim znajdzie się zabezpieczenie przed wpadnięciem do głębokiej części niecki. Będzie to znajdująca się 70 centymetrów poniżej lustra wody siatka z tworzywa sztucznego. Na ścianie fontanny znajdą się natomiast drabinki pozwalające na ewentualne wydostanie się z wody.

Szklane tafle znajdujące się na pylonach, po odczyszczeniu, zostaną ponownie zamontowane. Zmieni się jednak sposób ich montażu. Będą one na zawiasach. Dzięki temu, w każdej chwili będzie można je otworzyć i wyczyścić. Podtrzymywał je będzie specjalny stojak z regulowaną wysokością.

Oczyszczona zostanie kładka znajdująca się na środku fontanny. Zamontowane będą także nowe siedziska ławek wykonane z tworzywa sztucznego.

Wykonawca będzie miał czas do 29 maja.