Pomiń pasek wiadomości

Poradziliśmy sobie z Barszczem Sosnowskiego

Można śmiało powiedzieć, że Szczecin idealnie poradził sobie w tym roku z Barszczem Sosnowskiego. Za nami sześć zabiegów: mechanicznych i chemicznych. Mimo dziesiątek zgłoszeń od mieszkańców – żadne z nich się nie potwierdziło. Nie ujawniono żadnych nowych lokalizacji z występowaniem śmiertelnie groźnej rośliny. Co więcej – w dotychczas wskazanych miejscach barszczu jest coraz mniej.

koszenie.jpg

Zabiegi mechaniczne, czyli koszenia Barszczu Sosnowskiego przez wyspecjalizowaną firmę odbyły się w 15 miejscach. Do największych powierzchni objętych pracami należy zaliczyć ulicę Wschodnią przy autostradzie A6, gdzie barszcz zlokalizowany był na 50 arach działki oraz teren prywatny przy ulicy Smoczej, gdzie roślina znajdowała się na 130 arach. Roślina znajdowała się również na terenie leśnym należącym do Szczecina, gdzie usunięto ją z powierzchni 100 arów. Niewielkie skupiska były także przy ulicy Wierzbowej, Krakowskiej, na placu Słowińców czy na Dziewokliczu. Łącznie zabiegi przeprowadzono na powierzchni 329 arów.

Prace nad utylizacją rośliby rozpoczęły się w maju i trwały niemal do początku jesieni. W tym czasie przeprowadzono cztery zabiegi metodą mechaniczną oraz w niektórych miejscach dwa chemiczną.   

Koszt zadania usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Szczecin prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w roku 2017 wynosił 48 500,00 zł  w tym 15 tysięcy złotych to środki własne zakładu, a 33 500,00 to dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Występowanie barszczu Sosnowskiego można było zgłaszać przez serwis Alertu Miejskiego (www.alertszczecin.pl), w Zakładzie Usług Komunalnych Wydziale Lasów Miejskich oraz w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Mieszkańcy korzystali z tych możliwości bardzo często. Mimo mnóstwa zgłoszeń o zagrożeniu – żadne z nich się nie potwierdziło.

W Szczecinie, od momentu występowania rośliny, Wydział Lasów Miejskich Zakładu Usług Komunalnych prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą szkodliwego działania barszczu Sosnowskiego, objawów oparzeń rośliną, pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z nią czy sposobów, w jaki można zgłosić występowanie barszczu. W ramach akcji informacyjnej zostały dodrukowane ulotki oraz przygotowano folder. Materiały były rozdysponowane do rad osiedli. Cały czas chętni mieszkańcy mogą pobrać materiały w siedzibie Lasów Miejskich przy ul. Miodowej 3.

W przyszłym roku prace związane z utylizacją Barszczu Sosnowskiego zostaną powtórzone.

Przed koszeniem:

przed koszeniem 2015 - rozowa kreska na tyczce to 2 metry.JPG

Po koszeniu:

to samo miejsce na koniec zabiegów tegorocznych.jpg