Pomiń pasek wiadomości

Wały Chrobrego

Fontanna jest nierozerwalnym elementem całości jaką stanowią budowle Wałów Chrobrego. Została wpisana do rejestru zabytków pod nr A-1326, decyzją z dnia 18.12.1996r., sygn.. akt nr DZ-4200/22/O/96. W 1996 roku wykonano remont fontanny , wymieniono instalacje i uszczelniono dno niecki. W roku 2012/2013 w ramach prac remontowych obiektu wykonano prace konserwatorskie konchy i ściany z piaskowca przylegającej do niecki, remont pomieszczeń zlokalizowanych pod górnym tarasem, zmieniono szatę graficzną wypływu wody, zamontowano oświetlenie w niecce fontanny oraz zainstalowano stację uzdatniania wody.