Pomiń pasek wiadomości

Pl. Zwycięstwa

Fontanna została wybudowana w 2012 roku w miejscu byłego basenu ppoż., składa się z komory podziemnej, w której zlokalizowane są pompy oraz stacja uzdatniania wody i basenu fontanny z pylonami, z których wypływa woda oraz oświetleniem. Z basenu fontanny wyprowadzone są dwa podłączenia do poboru wody dla potrzeb ppoż.