Pomiń pasek wiadomości

Pl. Orła Białego

Została wykonana w 1732 roku przez rzeźbiarza Johana Konrada Kocha, służyła do stałego wypływu wody z wybudowanej instalacji, zapewniając tym samym dla odbiorców, dopływ świeżej źródlanej wody ze źródła położonego w zachodniej części Warszewa. Pierwotnie była wybudowana w miejscu obecnie istniejącej restauracji ???. Jednak w 1866 roku, po uszkodzeniach jakim uległa, dzięki inicjatywie Jomasa Hobrechta, została preniesiona na obecne miejsce i podłączona do sieci wodociągowej. Jest wpisana do rejestru zabytków pod nr B-108, decyzją z dnia 04.04.1990r., sygn.. akt nr KI. 3-5330/12/90. W roku 1980 wykonany został gruntowny remont fontanny. W roku 2006 w ramach remontu fontanny wykonano podziemną komorę techniczną, wprowadzono obieg zamknięty wody wraz ze stacją uzdatniania. W roku  2014 obiekt został podświetlony, oświetleniem  zainstalowanym w nawierzchni wokół zabytku. Obecnie ze względu na zły stan techniczny obiekt pozostaje bez wprowadzania wody do obiegu fontanny.