Pomiń pasek wiadomości

„Kotwica”

Znajduje się na Placu Tobruckim. Wzniesiona została w 1898 roku jako tzw. „Fontanna Mazela” z rzeźbami alegorycznymi dłuta Ludwiga Manzla. Rzeźb po wojnie już nie było a ich miejsce zajmuje kotwica – symbol miasta portowego. Została wpisana do rejestru zabytków pod nr B-82, decyzją z dnia 05.02.2009r., sygn.. akt nr ZR 4000/11/1-1/B/2008-2009. Remont fontanny został przeprowadzony w latach 1991-1992. W roku 2011 wykonano remont dolnego basenu fontanny. Obecnie ze względu na zły stan techniczny obiekt pozostaje bez wprowadzania wody do obiegu fontanny.