Pomiń pasek wiadomości

Cmentarz Centralny – Lapidarium

Renowację istniejącej fontanny wykonano w 2006 wraz z wykonaniem obiegu zamkniętego wody. Wpisana do rejestru zabytków pod nr A-905, decyzją z dnia 16.06.1985r., sygn.. akt nr KI. III/5340/10/85.