No to w górę!

Budowa kaplicy na Cmentarzu Zachodnim przy ulicy Bronowickiej wchodzi w kolejny etap.  Wykonawcy wylali już fundamenty. Zrobiona jest także większość przyłączy.

Na cmentarzu przy ulicy Bronowickiej, w pobliżu parkingu, można już zobaczyć fundamenty przyszłej kaplicy. Zrobione są także przyłącza: energetyczne oraz wodociągowe. Trwa budowa kanalizacji deszczowej. Rozpoczyna się również stawianie murowanych ścian fundamentowych wykonanych z bloczków betonowych. Będą miały 70 centymetrów wysokości. Na nich ustawione zostaną zewnętrzne ściany kaplicy.  

Prace prowadzi firma KONSART Sp. z o.o. Termin zakończenia robót to przełom stycznia i lutego 2020 roku. Ich koszt to  5 830 895,23 zł brutto.

W kaplicy znajdzie się 200-metrowa sala ceremonii pogrzebowych. Będzie też sala rozpoznań i ostatniego pożegnania. Swoje pomieszczenie będzie miał również prowadzący ceremonię. Przygotowane zostaną toalety: damska, męska i przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony zostanie w ciepłą wodę użytkową, wodę zimną, instalację centralnego ogrzewania oraz wentylację. Podłączony będzie alarm, monitoring oraz centralne nagłośnienie. Okna przyozdobią witraże. Na elewacji zawiśnie aluminiowy napis w kolorze graffiti „Kaplica Cmentarza Zachodniego”.