Ogłoszenie o ograniczeniu wykonywania zadań publicznych przez Zakład Usług Komunalnych – AKTUALIZOWANE

OGRANICZENIA OGÓLNE

Bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych Zakładu, jest zawieszona do odwołania (z wyjątkami wskazanymi poniżej).   

Wstrzymane zostały osobiste wizyty w sprawie skarg i wniosków u Dyrektora ZUK.

Wszelkie sprawy oraz zgłoszenia zaleca się kierować telefonicznie lub mailowo. Pisma można zostawiać również w skrzynce podawczej umieszczonej w holu wejścia do siedziby ZUK, przy ulicy Ku Słońcu 125a.

MAIL:

sekretariat@zuk.szczecin.pl

TELEFONY:

Sekretariat – 91 48 48 294

Wydział Eksploatacyjny – 91 48 57 148, 91 80 46 616

Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska – 91 48 57 160, 91 48 57 150

Wydział Techniczny – 91 48 57 124, 91 48 57 120, 91 48 57 128

Wydział Zieleni Miejskiej – 91 48 57 142, 91 48 57 156

Wydział Usług Cmentarnych – 91 48 57 170; 
                                                     91 48 57 171, 
                                                     91 48 57 172, 
                                                     91 48 57 173, 
                                                     91 48 57 174

Wydział Lasów Miejskich – 91 43 24 852

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – 91 48 76 646, 91 48 70 281

 

OGRANICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

 

WYDZIAŁ USŁUG CMENTARNYCH:

Od poniedziałku 4 maja ponownie, w kasie Wydziału Usług Cmentarnych Zakładu Usług Komunalnych, będzie można kupić wjazdówki na Cmentarz Centralny. Przypominamy, że istnieje możliwość zakupu takiej wjazdówki również przez aplikację Mobilna Karta Miejska Szczecin.

Wjazdówki można kupić w lewym skrzydle Bramy Głównej Cmentarza Centralnego przy ulicy Ku Słońcu 125. Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa. Wciąż w sali obsługi interesantów mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 osoby. Pozostałe prosimy o to, by poczekały na swoją kolej na zewnątrz. Do sali można wchodzić wyłącznie w zakryciu ochronnym twarzy, np. maseczkach czy też chustach.

Wciąż można kontaktować się także telefonicznie pod numerami telefonów: 91 48 57 169, 91 48 57 170, 91 48 57 171 i 91 48 57 172 lub mailowo: sekretariat@zuk.szczecin.pl

Opłaty prolongacyjne za przedłużenie czasokresu prawa do grobu dokonywać można osobiście, ale również w formie elektronicznej - przelewu bankowego na konto podane na stronie: www.cmentarze.szczecin.pl

                                                               

EKOPORTY:

Od poniedziałku 20 kwietnia, aż do odwołania zmieni się system pracy Ekoportów. Do dyspozycji mieszkańców będą Ekoporty: przy ulicy Leszczynowej, ulicy Arkońskiej oraz Taczaka. Odpady można do nich przynosić od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19, w soboty od 9 do 15. 

Od soboty 1 maja czynny będzie czwarty szczeciński Ekoport. Tym razem udostępniony zostanie przy ulicy Górnej. Odpady będzie można do niego przynosić w soboty w godzinach od 9 do 15 oraz oczywiście w tygodniu – w godzinach 9 – 17.

 Kolejny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tym razem przy ulicy Gdańskiej, czynny będzie już od najbliższego poniedziałku – od 4 maja. Tydzień później mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch następnych znajdujących się na Prawobrzeżu: przy ul. Kołbackiej oraz przy ul. Helskiej.

Przypominamy jednocześnie o obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa. Wejście na teren Ekoportu możliwe jest wyłącznie w zakryciu ust oraz nosa, np. przy wykorzystaniu maseczki czy też chusty. Zalecamy również, by używać jednorazowych rękawiczek.

W Ekoportach wciąż obowiązuje ograniczenie ilości pojazdów. Na placu maksymalnie mogą przebywać trzy auta. Pozostałe w tym momencie czekają

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT:

Od 13.03.2020 r. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie do odwołania pozostaje zamknięte dla odwiedzających.

Praca w Schronisku związana z przyjmowaniem, odbiorem i opieką zwierząt, pozostaje bez zmian.

Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny pod nr 91 48 70 281 w godz. 8.00-16.00.

KĄPIELISKA I ARKONKA:

Od 21.04.2020 r. ponownie można spacerować na terenie miejskich kąpielisk, tj. na Dziewokliczu oraz na Głębokim. Otwarte zostały również bramy "Szczecińskiej Majorki". Sezon rozpoczął się na niej 6 czerwca.

Kąpieliska Głębokie oraz Dziewoklicz czynne są każdego dnia w godzinach 10-20.